Stanowisko do montażu kratek ściekowych ZF-1

Stanowisko ZF-1

zf-01

Stanowisko ZF-1 służy do montażu obu rodzajów korpusów kratki ściekowej – kwadrat i okrąg z rurą PCV o średnicy zewnętrznej 315 mm i grubości ścianki 6,2 mm. Przejście z montażu jednego rodzaju korpusu na drugi nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.

Stanowisko ZF-1 zostało tak zaprojektowane aby maksymalnie ułatwić pracę osobie obsługującej, bez szczególnych wymagań odnośnie kwalifikacji. Praca odbywa się w cyklu automatycznym. Oznacza to, że czynności obsługującego sprowadzają się do założenia elementów łączonych, wciśnięcia odpowiednich przycisków na tablicy sterowniczej (będącej w zasięgu ręki) i zdjęciu gotowego produktu. Wprowadzone udogodnienie zmniejszające wysiłek w postaci mechanizmu unoszącego i zdejmującego z zacisku centrującego powoduje że urządzenie może być obsługiwane również przez kobietę. Wszystkie napędy mechanizmów stanowiska ZF-1 są realizowane siłownikami pneumatycznymi

Stanowisko składa się z podstawy, wewnątrz której znajduje się mechanizm zacisku centrującego i unoszącego. W jego wnętrzu znajduje się środkowa grzałka z mechanizmem wysuwającym, napęd mechanizmu unoszącego gotowy produkt i napęd zacisku i centrowania. Na tulei mocującej jest umieszczany odlew korpusu kratki ściekowej. Rura PCV jest umieszczana w pryzmie centrującej z napędem. Jest tam utrzymywana przez 4 boczne sprężyny. Ruch pionowy odbywa się po chromowanych prowadnicach wspornika. Ogrzewanie końca rury PCV od wewnątrz odbywa się przez w/w grzałkę wewnętrzną, a z zewnątrz przez podwójną (dzieloną) grzałkę boczną. Po czasie koniecznym dla właściwego nagrzania (i zmiękczenia) końcówki rury, grzałka boczna odsuwa się na boki a grzałka dolna chowa się do wnętrza mechanizmu zaciskającego. Jednocześnie pryzma centrująca z rurą opuszcza się zachodząc na część cylindryczną odlewu korpusu kratki. W momencie osiągnięcia właściwego położenia uruchamia się napęd czterech docisków formujących połączenie. Po upływie czasu potrzebnego na utrwalenie połączenia, dociski odsuwają się w położenie wyjściowe, pryzma centrująca przesuwa się w górę do położenia początkowego i uruchamia się mechanizm unoszący korpus kratki połączony z rurą. Gotowy produkt jest gotowy do zdjęcia ze stanowiska.

Dane techniczne
Zasilanie elektryczne
400V, 50Hz
Moc zainstalowana
3 kW
Zasilanie pneumatyczne
0,8 m3/h – ciśnienie 0,6 MPa
Wydajność
ok. 15 szt/h
Obsługa
1 osoba